Avrupanın geleceği

Bu yazıyı uzun zamandır yazmak istiyorum ama yeni nasip oldu. Avrupa tarihsel olarak bir biri ile uzun savaşlar yapmış bir milletler topluluığudur.

Bu yazıyı uzun zamandır yazmak istiyorum ama yeni nasip oldu.  Avrupa tarihsel olarak bir biri ile uzun savaşlar yapmış bir milletler topluluığudur.

Avrupanın temeli güç üstünlüğüne dayanır. Kim güçlü ise o haklıdır. doğal olarak her güç dengesi değişimde kavgalar kaçınılmazdır. 

İşte bu yüzden batının liderliğindeki bir dünyanın huzur bulmasını ve adil olmasını düşünmek fazlasıyla saflık olur.

Bu günkü birliktelik hallerine aldanmamak lazım. bu günkü birlik hallerini ve çatışmasızlık durumunu refah seviyelerine borçlular. Refah seviyeleri düştükçe aralarındaki anlaşmazlıklar günyüzüne çıkacak ve tekrar asıllarına döneceklerdir.

bu söylediğimin gerçekleşmesi için ise uzun bir zaman gerekmeyecek bence. Avrupa  1950 lere kadar sömürgelerinden çaldığı kaynaklar ile refah seviyesini sürdürmüştür. bu yıllardan sonra ise teknolojik gelişmeler ve buna bağlıolarak askeri üstünlüğü ile sömürgelerini pazar haline getirmiş ve refah seviyesini sürdürmüştür. Ancak Avrupa artık sömürgelerinden gelen gelirleri garanti edememektedir. Çünkü sömürgelerini kontrol etme gücü zayıflamıştır. Artık Güney Koreden farkı olmayan devletlerdir. Sadece teknolojik üstünlüğünden kaynaklanan ve kısa süreceğini düşündüğüm bir refah söz konusudur. Avrupa giderek siyasi nüfuzunu kaybetmektedir. 

Refah seviyesi kayboldukça kavgalar artacaktır. 10 yıl bence avrupanın çöküşü için makul bir süre.

Yorumlar

Yazılım&Tasarım OMEDYA
Tüm Hakları Mustafa AKTAŞ'a aittir.